STROP MASTER

Strop na belce sprężonej

CHARAKTERYSTYKA STROPU

Głównymi elementami stropów gęstożebrowych są elementy prefabrykowane – pustaki i belki (żebra). W stropach MASTER mamy do czynienia z technologią nieco bardziej zaawansowaną niż w przypadku stropów gęstożebrowych typu TERIVA.

Technologia sprężonego betonu bowiem znacznie poprawia parametry stropów gęstożebrowych. Mimo że zasada montażu tego rodzaju stropu jest bardzo zbliżona do TERIVY, ma jednak nad nią pewne przewagi.

Technologia sprężonego betonu znacznie poprawia parametry stropów gęstożebrowych. Czym charakteryzuje się ta technologia, w jaki sposób jest wykorzystywana i jakie może przynieść korzyści nam – końcowym użytkownikom stropów?

Głównymi elementami stropów gęstożebrowych są elementy prefabrykowane – pustaki i belki (żebra). W stropach MASTER mamy do czynienia z technologią nieco bardziej zaawansowaną niż w przypadku stropów gęstożebrowych typu TERIVA. Mimo że zasada montażu tego rodzaju stropu jest bardzo zbliżona do TERIVY, ma jednak nad nią pewne przewagi.

Zanim o stropie, przyjrzyjmy się jednak samej technologii sprężania betonu – nie jest nowa, a historycznie za jej kolebkę uważa się Stany Zjednoczone, choć mniej więcej w tym samym czasie (końcówka XIX wieku) próby sprężania pojawiały się także w Europie. Ich celem było przede wszystkim wyeliminowanie wad żelbetonu, który ma niską odporność na zarysowania. Szczyt rozwoju tej technologii przypada jednak dopiero na lata powojenne drugiej połowy XX wieku.

Sprężanie betonu – kilka słów o technologii

Konstrukcje sprężone w budownictwie, to elementy, do których celowo wprowadza się siły wewnętrzne. Celem tego działania jest przeciwdziałanie efektom obciążeń zewnętrznych, czyli np. odkształceniom czy rysom. Technologia ta, umożliwiająca produkcję elementów znanych strunobetonowymi, sprawia, że materiały mają większą wytrzymałość w porównaniu z rozwiązaniami żelbetowymi. Strunobeton (czyli beton sprężony) zawiera zbrojenie w postaci drutów lub linek (tzw. strun) z wysokogatunkowej stali, które przed wylaniem masy betonowej zostają naprężone. Gdy beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość, stopniowo odpręża się stalowe struny, a siły ze tych splotów przenoszone są na beton.

Strunobeton pozwala na tworzenie konstrukcji lżejszych, o większych rozpiętościach, a zarazem tańszych.

Jak to wpływa na strop i jaki ma związek ze stropem MASTER?

Technologia sprężania betonu dodaje stropom gęstożebrowym kilka plusów. Dzięki niej stropy te są mniej narażone na zjawisko klawiszowania przy dużych rozpiętościach. Są także zdolne do przenoszenia większych obciążeń. Zaletą stosowania belek sprężonych w stropach MASTER jest także większa wytrzymałość całej konstrukcji stropowej.

W odróżnieniu od TERIVY, przy rozpiętościach większych niż 4,5 m, w przypadku tego rodzaju stropu nie ma konieczności stosowania żeber rozdzielczych. Dzięki temu można pominąć gęste stemplowanie oraz deskowanie. Większa nośność belek sprężonych umożliwia też zmniejszenie liczby podpór montażowych podczas układania pustaków i wykonywania nadbetonu.

Sprężone belki stropowe mają kształt odwróconej litery T. Ich zastosowanie w stropach gęstożebrowych pozwala uzyskać mniejszą wartość ugięć stropu w porównaniu z TERIVĄ, a także większą wytrzymałość na występowanie zarysowań i klawiszowania. Ten rodzaj stropu można stosować zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i obiektach użyteczności publicznej.

Niski ciężar własny- jużod 239 kg/m2; Rozpiętość do 9,3m; Swoboda doboru obciążeń; 3 rodzaje pustaków stropowych

Swoboda doboru obciążeń; Duże rozpiętości przy niższej wysokości stropu; Trzy różne rodzaje pustaków stropowych; Łatwy i szybki montaż; Mniejsze zużycie stempli (co 2,8 m); Brak żeber rozdzielczych; Niższe koszty inwestycyjne

Rozpiętości do 9,3 m gęstożebrowy system stropowy oparty na belce sprężonej

System stropowy MASTER – jest gęstożebrowym systemem stropowym przeznaczonym zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak róznież dla obiektów użyteczności publicznej.

Elementy składowe systemu to: prefabrykowane belki sprężone wykonane z betonu klasy C50/60 oraz dedykowane pustaki stopowe na podstawie których można zbudować układ o zróżnicowanych wysokościach i rozpiętościach

Dla systemu stropowego MASTER uzyskujemy następujące wysokości konstrukcyjne: 14 cm, 24 cm (wysokość stropu równa wysokości pustaka – nie wymaga nadbetonu), 26 cm, 28 cm oraz 30 cm.

Wysokość:

110 mm

Szerokość:

120 mm

Rozpiętość:

Do 9,3 m

Klasa betonu:

C50/60

Pobierz Dokumentacja Techniczna

NIE MOŻESZ SIĘ ZDECYDOWAĆ? CIĘŻKO PODJĄĆ CI DECYZJĘ?

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy dopasować Ci odpowiedni produkt i usługę do Twoich potrzeb!